Børnehaven Engelshøj
 

Om Engelshøj

Hvem er vi

 

 

Børnehaven Engelshøj er en børnehave  med 3 almindelig grupper, og en international gruppe, som er tilknyttet den internationale skole.

Barnet starter på af af de 2 grupper, Tinsoldaterne eller Dragerne for børn i alderen 2,9-4 år. Det sidste år inden barnet skal starte i skole, rykker de op til skovtroldene.

Børnene er tilknyttet en gruppe, og der arbejdes individuelt på grupperne - de har deres egen månedsplan, hvor aktiviteterne fremgår. Dog har vi også samarbejde på tværs af stuerne. I perioder er der også projekter som hele huset arbejder med på samme tid.

Vi er praktikinstitution, og får ind imellem studerende i huset. Vi har pt. 1 pædagog som er uddannet praktikvejleder.

Vi har også en pædagog som er uddannet motorikvejleder.

2 gange om året laver vi trivselsmåler på børnene - TOPI. TOPI er et redskab for personalet, for at se på det enkelte barns trivsel.

En gang årligt tilbydes alle forældre en samtale. Det er en samtale som tager udgangspunkt i en dialogprofil, som personalet og forældre via spørgsmål udfylder. Denne profil danner et overblik over barnets udvikling og trivsel.

Vi sprogtester også alle børn.

I vores årshjul arbejder vi ud fra de seks læreplanstemaer.